LOJİSTİK DAĞITIM

LOJİSTİK DAĞITIM

LOJİSTİK DAĞITIM

Lojistik (Logictics) kelime kökü itibariyle Latin dilinden Logic (mantık) ve statics (istatistik) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir ki, sözlük anlamı “mantıklı istatistik (hesap)” tir.
Lojistiğin günümüzdeki kabul gören en geçerli tanımı The Counsil of Management (CLM) kuruluşu tarafından yapılmıştır.

Bu tanıma göre :
Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının başlangıç noktasından (kaynağından) , tüketildiği son noktaya  (nihai tüketici) kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir biçimde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetidir.”
Lojistik, günümüz iş dünyasında gittikçe daha fazla kullanılmasına ihtiyaç duyulan karmaşık enformasyon, iletişim ve kontrol sistemlerin içinde yer aldığı, mal, hizmet, bilgi ve sermaye akımının iş planlama çerçevesi olarak tanımlanmaktadır.
Bu bilgiler ışığında yukarıdaki tanımı günümüz koşullarına uyarlanmış hali ;
“Lojistik, mal ve hizmet tedarikine yönelik planlama, organizasyon, nakliye ve yönetim faaliyetlerinin bütünüdür.”
Müşteri isterleri, tasarım gereksinimleri, maliyet etkinlik, hedef pazar verileri, güvenilirlik ve göreve hazır olma kriterleri baz alınarak lojistik destek kaynaklarını belirleyen ve planlayan analizler çerçevesindeki faaliyetler;

Desteklenebilirlik problemlerinin ve maliyet artırıcı unsurların tasarım ilk fazlarında belirlenmesi ve bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınması,
Bakım ve operasyon maliyetlerini en az seviyede tutulması,
Sistemin ömür devri boyunca kullanacağı lojistik destek kaynaklarının (işgücü, destek ekipmanı, yedek parça ihtiyacı vb.) belirlenmesi,
Standartlaştırılmış ve entegre bir lojistik destek veritabanının oluşturularak lojistik veriler arası entegrasyonun sağlanması, analiz sonuçlarının kullanıma sunulmasıdır.
            TGD LOJİSTİK  olarak tüm bu hizmetleri sağlamak görevlerimiz içindedir .

WhatsApp Destek